Diabetologická ambulance

Informace pro pacienty:

Naše zdravotnické zařízení zajišťuje specializovanou, komplexní a vysoce individualizovanou péči o všechny typy pacientů s diabetes mellitus. K vstupnímu vyšetření nepotřebujete doporučení od praktického lékaře, neakutní případy přijímáme na základě Vašeho objednání, pacienty s akutními potížemi ošetříme i bez objednání. Pokud máte aktuální dokumentaci od jiných lékařů, je vhodné ji přinést ke kompletizaci celkové anamnézy. Vešekeré výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění. Spolupracujeme s dalšími zdravotnickými zařízeními k umožnění komplexní léčebné péče o diabetiky.

K vyšetření v diabetologické ambulanci se můžete objednat osobně, telefonicky nebo elektronicky na našich webových stránkách. Budeme se snažit co nejflexibilněji přizpůsobit Vašim požadavkům a rádi odpovíme na Vaše dotazy.

 

Náplň péče diabetologické ambulance:

specializovaná a vysoce individualizovaná péče o diabetiky všech typů

  • diabetiky 2. typu (na léčbě režimovými opatřeními, dietou a perorálními antidiabetiky, až po léčených inzuliny v různých režimech)

  • diabetiky 1. typu (na inzulínu v intenzifikovaném režimu nebo inzulinové pumpě – v případě její indikace diabetologickým centrem)

  • těhotné pacientky s gestačním diabetem

  • pacienty s ostatními sekundárními typy diabetu

  • skreening poruch glukozového metabolismu (porucha gluk. tolerance, zvýš. glykemie na lačno, diabetes)

komplexní péče o diabetiky podle aktuálních doporučení ČDS a ADA: prevence akutních komplikací diabetu (zejména hypoglykemie a diabetické hyperosmolární a ketoacidotické hyperglykemie), prevence chronických komplikací diabetu (diabetické retinopatie, nefropatie, neuropatie) a spolupráce s přidruženými specializovanými ambulancemi (oční, neurologická, nefrologická, podologická, chirurgická, atd.), prevence a léčba přidružených onemocnění (hypertenze, dyslipoproteinemie, hyperurikemie, obezita s metabolickým syndromem, ateroskleróza, atd.), komplexní edukace diabetických pacientů (dietní a režimová edukace, obsluha pomůcek pro diabetiky, prevence diabetické nohy)

 

 

 

Smluvní pojišťovny

Logo VZP        Logo ČPZP        Logo Zpmv        Logo VOZP

Lékaři

MUDr.Otmar Stránský

Promoce s udělením titulu MUDr. na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v r. 2000, atestace v oboru vnitřního lékařství I. stupně v r. 2003, atestace v oboru endokrinologie v r. 2006, atestace v oboru diabetologie a endokrinologie v r. 2011.

MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D.

2001: Mgr. – FaF VFU Brno, 2003: PharmDr. – FaF VFU Brno, 2006: Ph.D. – FaF VFU Brno 2010: MUDr. – LF MU Brno. Atestace: Klinická farmacie 2004, IPVZ Praha, Vnitřní lékařství 2012 – I.stupeň (kmen), IPVZ Praha, Endokrinologie a diabetologie 2015, MZČR Praha

Ordinační hodiny

  Ordinační hod. Provozní doba
Pondělí Zavřeno Zavřeno
Úterý 08:00–16:00 08:00-17:00
Středa 15:00–21:00 15:00-21:00
Čtvrtek 08:00–16:00 08:00-17:00
Pátek 08:00–14:00 08:00-14:00

Kontakt

Najdete nás na adrese:
Kavčí 5, 635 00 Brno

Pevná linka: 702 025 485