Diabetologická ambulance

Informace pro pacienty:

Naše zdravotnické zařízení zajišťuje specializovanou, komplexní a vysoce individualizovanou péči o všechny typy pacientů s diabetes mellitus. K vstupnímu vyšetření nepotřebujete doporučení od praktického lékaře, neakutní případy přijímáme na základě Vašeho objednání, pacienty s akutními potížemi ošetříme i bez objednání. Pokud máte aktuální dokumentaci od jiných lékařů, je vhodné ji přinést ke kompletizaci celkové anamnézy. Vešekeré výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění. Spolupracujeme s dalšími zdravotnickými zařízeními k umožnění komplexní léčebné péče o diabetiky.

K vyšetření v diabetologické ambulanci se můžete objednat osobně, telefonicky nebo elektronicky na našich webových stránkách. Budeme se snažit co nejflexibilněji přizpůsobit Vašim požadavkům a rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Diabetologie každý čtvrtek ordinuje na poliklinice Líšeň-Horníkova: 13.00- 17.00 hodin.

Náplň péče diabetologické ambulance:

specializovaná a vysoce individualizovaná péče o diabetiky všech typů

  • diabetiky 2. typu (na léčbě režimovými opatřeními, dietou a perorálními antidiabetiky, až po léčených inzuliny v různých režimech)
  • diabetiky 1. typu na inzulínu v intenzifikovaném režimu
  • těhotné pacientky s gestačním diabetem
  • pacienty s ostatními sekundárními typy diabetu
  • skreening poruch glukozového metabolismu (porucha gluk. tolerance, zvýš. glykemie na lačno, diabetes)

Ordinační doba Bystrc

Pondělí Zavřeno
Úterý 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 13:00
Čtvrtek 7:30 - 12:00
Pátek 7:30 - 13:00

Ordinační doba Líšeň-Horníkova

Čtvrtek 13:00 - 17:00

Komplexní péče o diabetiky podle aktuálních doporučení ČDS a ADA:

prevence akutních komplikací diabetu (zejména hypoglykemie a diabetické hyperosmolární a  ketoacidotické hyperglykemie), prevence chronických komplikací diabetu (diabetické retinopatie, nefropatie, neuropatie) a spolupráce s přidruženými specializovanými ambulancemi (oční, neurologická, nefrologická, podologická, chirurgická, atd.),

prevence a léčba přidružených onemocnění (hypertenze, dyslipoproteinemie, hyperurikemie, obezita s metabolickým syndromem, ateroskleróza, atd.),

komplexní edukace diabetických pacientů (dietní a režimová edukace, obsluha pomůcek pro diabetiky, prevence diabetické nohy)

Lékaři

MUDr. Jitka Lachmanová
MUDr. Jitka Lachmanová

Promoce s udělením titulu MUDr. na lékařské fakultě University J. E. Purkyně v roce 1990, atestace v oboru vnitřní lékařství I. stupně v roce 1997, atestace v oboru diabetologie v roce 2001

Kontakt

Najdete nás na adrese:

Páteřní 1216/7 635 00 Brno - Bystrc

Doprava s využitím MHD:

Od hlavního nádraží tramvaj č. 1 a přestoupit na zastávce Ečerova na bus č. 52 nebo 54, vystoupit na zastávce Chvalovka
Z Medlova náměstí přímo bus č. 52 nebo 54 - vystoupit na zastávce Chvalovka

Pevná linka: 702 025 485
E-mail: diabetologie@lerammed.cz

Formulář pro objenání

Smluvní pojišťovny

Logo VZP
Logo ČPZP
Logo ZP
Logo VOZP
Logo OZP